No mot slutten av sesongen vil ein del varer vere utselde, men vi har framleis ein del skipakkar, ski og utstyr igjen.