Halbrendsnipa juni 2015 Vs. juni 2016

Her kjem juni-bilete frå i år og i fjor, igjen frå Halbrendsnipa.

På venstre sida er foto frå skiturar 2. eller 13. juni 2015. På høgre sida er foto frå 8. juni 2016.